Mikrobiyoloji

Çeşitli hastalıklara neden olan mikroorganizmaları ortaya çıkarmaya, tanımaya ve en uygun ilaçları tespit ederek onları etkisiz hale getirmeye yardımcı olur.

Hastanemiz laboratuarlarında direkt mikroskopik incelemenin yanı sıra özel basiyerlerine ekim(kültür) yapılarak etken ortaya çıkarıldıktan sonra birçok antibiyotiklerle karşılaştırılarak (antibiyogram) en etkili ve en uygun ilaç belirlenmektedir.

Çalışmalarımızda KLİMUD, CLSI, EUCAST, UMS (Ulusal Mikrobiyoloji Standartları) gibi Ulusal ve Uluslar arası Bilim Kuruluşlarının önerileri dikkate alınmaktadır.
Laboratuvar verileri tedavinin başarısında önemli bir role sahiptir. Bu bilinçle çalışan deneyimli bir ekibimiz bulunmaktadır.