Gastroentoloji

Gastroentoloji ünitemizde gelişmiş endoskopik cihazlar kullanılmaktadır.

Gastroentoloji Ünitesi

Hastanemiz Gastroenteroloji bölümünde; yemek borusu, mide, bağırsak, pankreas ve karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi amaçlı, cerrahi girişime gerek kalmaksızın endoskopik ve medikal olarak tedavi imkanı sağlanmaktadır. Ünitemizde gelişmiş endoskopik cihazlar kullanılmaktadır.
Kullanılan sistemler başlıca; kolonoskopi (kalın barsağın görüntülenmesi), doedonuoskopi (oniki parmak barsağın görüntülenmesi), son barsağın (rektum) anüsün görüntülenmesi ve gastroskopi (yemek borusu ve midenin görüntülenmesi) olarak sıralanır.

Kimler Gastroenteroloji Ünitesine Gitmeli?

  • Kabızlık
  • İshal
  • Kusma ve bulantılar
  • Karın ağrıları
  • Göğüs ortasında yemek borusu bölgesinde yanma hissi
  • Ağza acı su gelmesi
  • Dışkıda kan görülmesi
  • Aşırı kilo kaybı, ileri halsizlik durumları
  • Kalın barsakta polipi olduğunu bilenlerin takip amacıyla
  • Çölyak, Gastrit ve ülser tanısı almış hastaların periyodik kontrolleri