Biyokimya

Klinik biyokimya testleri yalnız tanı da değil, tedavinin takibinde ve tedavi sonucunun izlenmesinde de çok önemlidir.

Klinik Biyokimya

Hastalıkların tanısı, benzerlerinin birbirinden ayırt edilmesi ve hastalık sürecinin incelenmesi açısından, vücudun çeşitli sıvı ve salgılarının (kan, idrar, gaita, balgam, plevral sıvı, beyin-omurilik sıvısı, böbrek taşı, vs.) moleküler yapı düzeyinde analizlerinin yapıldığı bilim dalıdır.