Safre Kesesi Taşları ve Sebep Oldukları Hastalıklar

Kadınlarda daha çok görülen safra kesesi taşları son derece ağrılı bir süreci beraberinde getirmektedir.

Safra kesesi taşları ve sebep olduğu hastalıklar da bilinmelidir. Öncelikle safra, karaciğerden on iki parmak bağırsağına doğru akmaktadır. Bu süreçte safra kesesinden geçen safrada su birikir ve emilim yoğunluğu artar. Yağlı yiyeceklerin çok sık tüketilmesi, safra kesesinin kasılmasına neden olur. Bununla birlikte safranın içinde bulunan bileşenlerin oranında azalma ya da artış yaşandığında tortu bırakıcı özelliği devreye girer. Oluşan bu tortular da safra kesesi taşlarını beraberinde getirir.

Safra Kesesi Taşı Belirtileri Nelerdir?
Safra kesesi taşı belirtileri başlangıçta herhangi bir ciddi yakınmaya neden olmaz. Sessizce seyreden bu taşlar acil durumlar dışında yapılacak tetkikler sonucunda fark edilebilir. Fakat safra kesesinde yer alan ve zamanla hareket etmeye başlayan taşlar, safra kesesinin çıkışında biriktiği andan itibaren birtakım belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Taşın ana safra kanalına giriş yapması durumunda ise şiddetli ağrılar, ateş, kusma ve mide bulantısı gibi durumlar yaşanmaktadır. Bu belirtilere ek olarak enfeksiyon durumu da söz konusu olduğunda, bireyin hayati tehlikesi artabilir.

Safra Kesesi Taşında Risk Faktörleri ve Tanı Süreci
Kadınlarda daha çok görülen safra kesesi taşı çok doğum yapmak, yaş ilerlemesi ve artan kilolar nedeniyle oluşabilmektedir. Hastalığın tanı sürecinde genelde MR ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntülenme tekniklerinden yararlanılır. Öte yandan safra kanalındaki taşlar için de ultrason ile beraber ERCP adı verilen endoskopik girişimler ile tanı süreci yönetilmektedir.

Safra Kesesi Taşı Tedavisi
Safra kesesi taşı tedavisinde farklı yöntemler bulunmaktadır. Ancak safra kesesi taşları ve sebep olduğu hastalıklar konusunda uygulanacak tedavide laparoskopik ameliyatlara başvurulur. Ameliyatların yaklaşık yüzde 5’i açık ameliyat ile tamamlanır. Karın içerisinde daha önce yaşanabilecek atakların görülebilmesi için açık ameliyat uygulanırken PTK ve ERCP gibi uygulamalar da cerrahın önerisine göre yapılmaktadır.

Safra Kesesi Hangi Hastalıklara Neden Olur?
Safra kanalına taşın düşmesiyle beraber safra kesesinde iltihaplanma ve tıkanma sarılığı veya pankreasın iltihaplanması gibi tehlikeli hastalıklar ortaya çıkabilir. Ancak bu süreçlerden önce hastalarda oluşan yakınmalar, teşhis aşamasında kontrol edilir. Genelde karın bölgesinin üst ve sağ kısımlarında sırta doğru yayılan ağrılar veya kusma ile bulantı ataklarının görülmesi, safra kesesi taşları ve sebep olduğu hastalıklar için önem arz etmektedir. Safra kesesinde uzun süre kalan bir taşın kese duvarını delebilmesi de ihtimaller arasındadır. Bu durumda bağırsağa geçen ve mekanik bir tıkanmaya neden olan safra kesesi taşı, zamanla kansere de davetiye çıkarabilir.