İlaç Kurulu Komitesi Üyeleri  
Komite Başkanı(Başhekim Yard.) Cildiye Uzmanı Dr.Pınar Koç
Uzm.Dr.Fahrettin Gündoğdu Başhemşire - Kalite Yön. Direk. Emine Karadoğan
  Eczacı Zehra Betül Kıngır
    Acil Servis Sor. Hemşiresi Ümitcan İlgar
    Radyoloji Sor. Tek. Hilal Çelikcan
    K.D.S. Sorumlu Hemşiresi Arzu Altuntaş Ağsar
    Karma Servis Sor. Hemşiresi Buse Şenel
    Ameliyathane Sor. Hemşiresi Ercan Karadağ
    Erişkin Yoğun Bakım Sor. İftar Baştu
    Yenidoğan Yoğun Bakım Sor. Gülsen Ergin