Çalışan Güvenliği Komitesi Üyeleri    
Komite Başkanı (Başhekim Yard.) Nöropsikiyatri Uzm. Özcan Eryüce
Uzm.Dr. Fahrettin Gündoğdu Hastane Müdürü Zekeriya Candan
  Başhemşire-Kalite yönt. Direk. Emine Karadoğan
  Enfeksiyon Hemşiresi Ercan Karadağ
  Rad.Sorm.Tek. Hilal Çelikcan
  Lab.Sorm.Tek. Mehmet Ergin
  Hemşire İftar Baştu
  Kalite Yönetimi ve Dök. Sor. Ezgi Semerci
  Güvenlik Amiri Kenan Arslan
  İş Sağlığı ve Güvenliği Uz. Gül Külüşlü
  Acil Servis Sor.ve Hem.  Ümitcan İlgar
  İnsan Kaynakları Sor. Ebru Gül Köse