Op. Dr. Fuad Sofuoğlu

Bölümü: Kulak Burun Boğaz

Doğum Tarihi: 24.06.1986

Doğum Yeri: Azerbaycan

Eğitim: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yabancı Diller: İngilizce, Rusca

Web Sayfası:

E-Mail Adresi: f.safuoglu@sancaktepebolgehastanesi.com

Özgeçmiş

 

EĞİTİM BİLGİLERİ
Uzmanlık      Kulak Burun Boğaz
Bölümü        Kulak Burun Boğaz
Üniversite Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
Kurum 2017-2018 Ortaköy Devlet Hastanesi / Aksaray
Kurum 2018-2019 Sultan Abdulhamidhan Eğitim Araştırma Hastanesi / İstanbul
Kurum 2019 - & Özel İstanbul Bölge Hastanesi Sancaktepe (Aktif olarak çalışmaktadır.) / İstanbul
MESLEKİ ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği
KATILDIĞI KURSLAR
 • II: Temporal Kemik Diseksiyon Kursu 27.11.2015 - 28.11.2015 Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ve Fırat Dicle Havzası KBB ve BBC Derneği
 • KBB ve BBC Derneği Rinoloji Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu , 7-8 Mart 2015,Gülhane Tıp, Ankara
 • 15. Video Konferanslar , Parotis Kursu, 24-26 Mart 2017, Adana
 • ENG/VENG, Video Head İmpuls (VHİT) ve VEMP Testlerinin Pratik Yaklaşım Kursu, 21 Kasım 2015, Konya
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 31 Mart -09 Nisan 2014, ANKÜSEM, Ankara
 • İnternational Rhinodays Courses , 13- 15 October 2017, Ankara, Turkey
KONFERANSLAR
 • ENT WORLD CONGRESS - IFOS 2017, 24-28 Haziran 2017, Paris

 • 15.Videokonferanslar, 24- 26 Mart 2017, Adana

 • Ankara Tıp KBB 2. Alumnisi Tıp, 23-25 Ocak 2016, Ankara

 • ECHNO 2016 -7’’European Congress on Head and Neck Oncology, 07 – 10 Eylül 2016, Budapest

 • 11. Uluslararası KBB BBC Kongresi 17-19 Nisan 2014, Ankara

 • 12. Uluslararası KBB BBC Kongresi, 07- 09 Nisan 2016, Ankara

 • 8.ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ 08 – 09 Mayıs 2015 İzmir

 • 9.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ, 23-26 Mayıs 2013, Antalya

 • 34.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 10- 14 Ekim 2012, Antalya

 • 7. KOHLEAR İMPLANTASYON OTOLOJİ- NÖROTOLOJİ KONGRESİ, Gaziantep

 • Koklear İmplantasyona Güncel Yaklaşımlar, 28 Eylül 2013, Konya

 • 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Konya

 • Ses ve Yutma Bozukluklarına Güncel Yaklaşım, 2-3 Aralık 2011, Konya

 • Vertigo Tedavisinde Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 9 Mart 2013, Konya

ESERLER 
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 • Ozturk K, Erdur O, Sofiyev F, Onal IO, Annagur A. Noninvasive Treatment of Acquired Subglottic Stenosis. J Craniofac Surg. 2016;27:492-3.

 • Erdur O, Colpan B, Sofuoglu F, Kibar E. Hydatid Cyst of the Parotid Gland: A Rare Location. J Craniofac Surg. 2017 Oct 18.

 • Tez ‘’The Influence of the Eustachian Tube Length and Angle in Development of Chronic Otitis Media’’ yayın aşamasında…

 • YUCA, Köksal; SOFİYEV, Fuad; VARSAK, Yasin Kürşad. Oral Kanserlerin Cerrahi Komplikasyonları. Turkiye Klinikleri Journal of Ear Nose and Throat-Special Topics, 2014, 7.1: 1-4.

 • ÖZTÜRK, Kayhan; SOFİYEV, Fuad. Transnazal Endoskopik Mediyal Maksillektomi. Turkiye Klinikleri Journal of Ear Nose and Throat-Special Topics, 2013, 6.4: 41-44.

 • KIBAR, Ertuğrul; ÇOLPAN, Bahar; SOFIYEV, Fuad. KAFA TABANINA UZANIM GÖSTEREN DEV PARAFARENGEAL PLEOMORFİK ADENOM. Entcase 2015;2:83 e-ISSN:2149-7877

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 
 • Colpan B, Kibar E, Erdur O, Sofuoglu F. A case of isolated acquired bilateral stapes absence. Poster presentation. The Mediterranean Society of Otology and Audiology 15th International Meeting, April 28-30, 2016, Capadocia, Turkey.

 • Colpan B, Sofuoglu F, Ozturk K, Bozkurt MK, Elsurer C, Erdur O, Ata O, Oner I, Kibar E. Multipl primary tumours in patients with head and neck cancer. Oral Presentation. The 7th European Congress on Head and Neck Oncology, September 7-10 2016, Budapest, Hungary.

 • Colpan B, Erdur O, Ozturk K, Toy H, Sofuoglu F. Expression of Her1 (Egfr) and Her2 oncogenes in patients with laryngeal squamous cell carcinoma. Oral Presentation. The 7th European Congress on Head and Neck Oncology, September 7-10 2016, Budapest, Hungary.

 • Demir E, Erdur O, Elsurer C, Sofiyev F, Bozkurt MK, Colpan B, Ozturk K. Management and complications of pathologic fractures of mandible secondary to osteoradionecrosis, bisphosphonate osteonecrosis and osteomyelitis. Poster presentation. British Association of Oral & Maxillofacial Surgeons Annuel Scientific Meeting 8-10 June Brington, England. Br J Oral Maxillofac Surg. 2016;54:66-153

 • Sofuoglu F, Colpan B, Erdur O. The Influence of the Eustachian Tube Length and Angle in Development of Chronic Otitis Media. Oral presentation. ENT World Congress (IFOS 2017), June 24-28 2017, Paris, France.

 • Erdur O, Colpan B, Sofuoğlu F, Kibar E. Hydatid cyst of the parotid gland. Poster presentation. 4th Congress of European ORL HNS (Cornerstones in European ORL HNS), 7-11 October 2017, Barcelona, Spain.

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • Öztürk K, Erdur Ö, Çolpan B, Elsürer Ç, Kibar E, Sofiyev F. Anterior servikal osteofitlerin Cerrahi yönetimi. Sözlü sunu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

 • Öztürk K, Erdur Ö, Sofiyev F, Önal İÖ, Annagür A. Büyük damar transpozisyonlu infant hastada subglottik stenozun balon laringoplasti yöntemi ile açılması. Poster sunumu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

 • Yuca K, Sofiyev F, Erdur Ö, Kibar E. Ektopik lingual tiroid. Poster sunumu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

 • Erdur Ö, Sofiyev F, Kibar E, Elsürer Ç. Parotis bezinde yabancı cisim. Poster sunumu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

 • Öztürk K, Yılmaz H, Erdur Ö, Sofiyev F, Kibar E, Ece İ. Total faringolaringo-özefajektomi uygulanan hastanın gastrik pull up yöntemi ile rekonstriksiyonu. Videosunum (SÖZLÜ). 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Konya, Türkiye.

 • Öztürk K, Erdur O, Çolpan B, Elsürer Ç, Sofiyev F, Kibar E. Glomus tümörlerinin cerrahi rezeksiyonu: 5 yıllık deneyim. Poster sunumu, 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-9 Nisan 2016, Ankara, Türkiye.

 • Bahar Çolpan, Seza Apilioğulları, Fuad Sofiyev / Transtimpanik ilaç enjeksiyonu öncesi kullanılan iki farklı lokal anestezi yönteminin kıyaslanması. Poster Sunumu, 34 Ulusak KBB BBC Kongresi, 10- 14 Ekim 2012, Antalya,Türkiye

Doktorumuza Danışın:

Op. Dr. Fuad Sofuoğlu için, websitemiz üzerinden her türlü sorunuzu gönderebilirsiniz. Konu ile ilgili en kısa sürede size dönüş yapılacaktır.