2019 TAM KAPSAMLI CHECK-UP

 • Açlık Kan Şekeri                            
 • Üre
 • Kreatinin
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Smear (Bayanlar için)
 • PSA (45 yaş üstü baylar için)
 • HBsAG
 • Tam İdrar Tahlili
 • ST3,ST4,TSH
 • Akciğer Grafisi (PA)
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Troid Ultrasonografisi
 • Meme Ultrasonografisi
 • EKG
 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi  ve sonuçların değerlendirilmesi.